ابوان وابنان اصطادو 3 ارانب واخد كل واحد منهم واحد فكيف تم ذلك ؟

ابوان وابنان اصطادو 3 ارانب واخد كل واحد منهم واحد فكيف تم ذلك ؟

هم عبارة عن اب و ابن و حفيد … الجد اب لابنه … و الابن اب لابنه … يبقى ابوان … و الحفيد ابن ابوه … و الاب ابن الجد … يبقى ابنين …