ماهى عملة بروناى ؟

ماهى عملة بروناى ؟

دولار بروناى
دولار بروناى.