ما عدد أفراد عائلتك ؟

ما عدد أفراد عائلتك ؟

5 افراد

6

احنا 6، 2 بنات و2 شباب وابي وامي

6 2بنات 2 ولاد وابوي وامي

7 مع ابي وامي

احنا 3بنات وولد وامي وابي رحمة الله عليهم يعني هلا 4

four

1walad 2 walad 3 walad 4 maman 5 papa egalite 5 

5