Hale salam 3la rajle hrame o ihe dlaailou fy ahdite nbawya ؟

hite men kyji chy hade yselme 3lya ln9oule lihe non ana mbsalmche kysthzaa o ky9oule like bache 3rfatiha hrame o achno dlaaile dyalou fy lahdite

whatt