Keaf bdna n7b?

bl wa2t el 7ali 98% mn elsbab wel bnat b7bo bs 15% bkon 7ob 72e2i we el ba2i akeed r7 ykon ema mshakel m3 b3ad we el s7ab bebalsho ytda5aloo we ysawoo 3a6wat we sol7 moo hoon el mohem

3meen bkon el 7a2 ma bn2dar n7li eno el7a2 3al bnt o 3al shab akeed r7 yukoon mn el tarafeen bs el bnt lazem tkoon mgadrah el shab we tra3ee wad3oh l2no el shab 3leh stress aktar mn el bnt lazem el tneen y7aolo yfhamoo b3ad we ma yda5loo 7da mshan y7l el mshakel eli benhoom eza homeh ma 7llooha akeed r7 tkoon 3lagah d3eeefh