Takhayal anaka lasta fi donia hal anta radi 3la ma fa3alta fiha ؟

ida takhayalta ana donia fania fainaka lan taf3ala ma taf3aloho